Pərdələrin yuyulması

Pərdələrin yuyulması

Modelindən və ölçüsündən aslı olmayaraq

istənilən növ pərdə və pərdəliklərin yuyulmasını həyata keçiririk.

Aşağadakı bölümə daxil olaraq, xidmət göstərdiyimiz işlərlə tanış ola bilərsiniz.

Xidmətlərimiz barədə məlumat almaq və ya xidmətlərimizdən istifadə etmək üçün...